Öppen data, jämför oss med andra kommuner

Öppna data är gratis, maskinläsbar data som kan användas utan några begränsningar. Genom att tillgängliggöra kommunens öppna data möjliggör vi för andra aktörer, exempelvis företag och allmänheten, att skapa nya tjänster. På så sätt kan vi både bredda och öka takten i samhällsutvecklingen.