Öppna data om leverantörsfakturor, leverantörsreskontra

I datamängden leverantörsreskontra finns information om inköp som Varbergs kommun har gjort.

Leverantörsreskontra innehåller information om leverantörsfakturor som har kommit till Varbergs kommun under respektive år/månad. Observera att Varbergs kommun även kan ha utgifter som betalas ut utan koppling till en faktura.

I leverantörsreskontra framgår hur varje faktura är bokförd, fakturabilden publiceras inte då den kan innehålla sekretess- eller personuppgifter. Personuppgifter är markerade som [innehåller personuppgifter].

Informationen publiceras i tabellform och innehåller:

  • verifikationsnummer (Varbergs kommuns egen numrering)
  • leverantörens namn
  • leverantörens organisationsnummer
  • konto
  • kontotext (anger i klartext vilken slags kostnad det gäller)
  • konterat belopp exklusive moms
  • bokföringsdatum
  • förvaltning
  • fakturanummer.

Ladda ner leverantörsreskontra

En beskrivning av den specifikation som datamängden utgår från finns att tillgå via dataportal.se, Leverantörsreskontra - Sveriges dataportal Länk till annan webbplats.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Leverantörsreskontra2024.csv Csv, 6.9 MB. 6.9 MB 2024-06-10 08.31
Leverantörsreskontra2023.csv Csv, 22.8 MB. 22.8 MB 2024-04-16 15.15
Leverantörsreskontra2022.csv Csv, 20.9 MB. 20.9 MB 2022-12-09 08.02
Leverantörsreskontra2021.csv Csv, 21.7 MB. 21.7 MB 2022-04-19 10.20
Leverantörsreskontra2020.csv Csv, 21 MB. 21 MB 2022-04-19 10.20

Ta del av underliggade faktura

Använd e-tjänsten för utlämnande av allmän handling för att begära att få ta del av underliggande fakturor. Du behöver uppge leverantörens namn samt verifikationsnummer eller fakturanummer.

För att kunna kontakta dig ber vi om dina kontaktuppgifter. Om du vill begära ut fakturor anonymt kan du ringa eller besöka kommunens kontaktcenter.

Läs mer på sidorna om allmänna handlingar.

Publicerad den:

Senast Ändrad: