Hållbarhets­arbete i kommunen

I Varbergs kommun har vi översatt de globala målen i Agenda 2030 till lokala hållbarhetsmål. Vi jobbar utifrån tre inriktningar och följer varje år upp arbetet med ett hållbarhetsbokslut.