Borgerlig vigsel

Vill ni gifta er genom en borgerlig vigsel? Då kan ni låta en av kommunens vigselförrättare viga er. Vigseln är kostnadsfri för personer som är folkbokförda i Varbergs kommun.

Borgerlig vigsel är en vigselceremoni utan religiösa inslag som tar cirka fem minuter att genomföra.

Vigseln sker vanligen i något av kommunens stadshus men kan även ske på annan plats i Varbergs kommun efter överenskommelse med vigselförrättaren. Det finns inga regler när det gäller detaljer som ringar, blommor och kläder, det bestämmer ni själva.

För dig som är folkbokförd i Varbergs kommun är vigselceremonin avgiftsfri. För vigslar där ingen i vigselparet är folkbokförd i Varbergs kommun är avgiften 800 kronor.

Borgerlig vigsel, steg för steg

1. Ansök om hindersprövning

Innan ni kan gifta er måste ni ansöka om hindersprövning hos Skatteverket. Observera att prövningen vanligtvis tar några veckor, ansök i god tid.

Läs mer om hindersprövning på Skatteverkets webbplats: Före vigseln – hindersprövning | Skatteverket Länk till annan webbplats.

När prövningen är klar får ni två dokument hem i brevlådan, ett intyg om hindersprövning och en blankett om vigselintyg som vigselförrättaren ska fylla i. Tänk på att hindersprövningen bara är giltig i fyra månader.

2. Välj en vigselförrättare och boka vigsel

Välj vilken vigselförrättare ni vill ska viga er och ta direktkontakt med personen via telefon eller e-post. Kom överens om tid och plats för vigseln. Kontaktuppgifter finns på sidan om vigselförrättare. Vi ber er att inte mejla till flera vigselförrättare samtidigt.

Vigselförrättare

3. Skicka in era intyg innan vigseln

När vigseln är bokad skickar ni er hindersprövning och ert vigselintyg till er vigselförrättare. Detta ska ske senast 2 veckor före datum för vigseln. Observera att ni måste skicka originalhandlingarna som ni fick från Skatteverket.

4. Planera vigselceremonin

Utse vittnen

Under vigseln ska minst två vittnen delta. Vittnena måste vara myndiga. Om ni inte har några egna vittnen och vigseln sker i något av stadshusen kan två av kommunens tjänstepersoner närvara som vittnen. Meddela vigselförrättaren om ni vill ha hjälp att utse vittnen.

Om ni behöver tolk

Om någon av er inte förstår svenska behöver ni ha tolk med er till vigseln. Tolken kan även vara vittne.

Bestäm plats

Vigseln sker vanligen i något av kommunens stadshus men kan även ske på annan plats efter överenskommelse med vigselförrättaren.

Fint uppdukat bord med levande ljus i Kommunstyrelsens sammanträdes rum där man kan vigas om man vill gifta sig i stadshuset.  

Högtidssalen i stadshus A

Om ni önskar vigsel på annan plats kan ni behöva markägarens tillåtelse.

Om ni vill viga er på kommunal mark, exempelvis på stränder, bryggor eller ängar kan ni behöva ansöka om tillstånd att använda offentlig plats.

5. Efter vigseln

Vigselförrättaren undertecknar vigselintyget och skickar detta till Skatteverket. Där registreras vigseln i folkbokföringen. Vigselförrättaren skickar också ett intyg om hindersprövning samt ett vigselprotokoll till Länsstyrelsen. Efter vigseln får brudparet ett vigselbevis.

Publicerad den:

Senast Ändrad: