Använda offentlig plats

Den offentliga platsen tillhör alla och kan användas för olika ändamål. För att få använda offentlig plats för till exempel uteserveringar, evenemang eller byggnadsställningar krävs ett tillstånd från polismyndigheten.

Med offentlig plats menas i huvudsak vägar, torg, parker och andra platser som redovisas som allmän plats i detaljplanerna.

Ansökan

Du gör din ansökan hos polisen:

Polisen utfärdar tillstånd i samråd med Varbergs kommun som förvaltar stadens offentliga plats. Innan polisen ger tillstånd ska kommunen yttra sig. Om kommunen inte godkänner ett ärende kan polismyndigheten inte heller godkänna det. Polisen kan däremot avslå ett ärende även om kommunen gett klartecken.

Det finns grunder för användning av offentlig plats Pdf, 93.5 kB. som styr hur du får använda offentlig plats.

Kommunen tar ut en avgift för att du ska få använda platsen:

Taxa för upplåtelse av offentlig plats Pdf, 4.5 MB..

Förhandsbesked

Innan du ansöker om tillstånd hos polisen kan du avgiftsfritt få ett förhandsbesked av hamn- och gatuförvaltningen för att få reda på om platsen är möjlig att använda för ditt ändamål.

Så här ser processen ut:

1. Skicka in ansökan om polistillstånd till polisen

2. Betala ansökningsavgiften till polisen

3. Polisen skickar ut ansökan på remiss till berörda instanser. Kommunen är en av de instanser polisen skickar på remiss till

4. Berörda instanser svarar på polisens remiss

5. Polisen skriver ett sammanfattande yttrande från berörda instanser

6. Polisen meddelar sökande om beslut – tillstånd ges

Kontakt

Hamn- och gatuförvaltningen

offentligplats@varberg.se

Publicerad den:

Senast Ändrad: