Avfall

Alla som driver företag måste ha kunskap om det avfall som uppkommer i verksamheten och hur detta ska hanteras, för att minimera risker för olyckor och utsläpp i mark och vatten.