Avfall från verksamheter

Du som driver ett företag är skyldig att ha kunskap om det avfall som uppkommer i er verksamhet och kunna bedöma de risker som avfallshantering innebär. Allt avfall ska förvaras på ett sätt som minimerar riskerna för utsläpp i mark och vatten.

Transport av avfall

När ditt företag lämnar ifrån sig sitt avfall är du som verksamhetsutövare skyldig att kontrollera att den som transporterar ert avfall har rätt tillstånd. Gäller det farligt avfall måste du löpande anteckna mängden avfall som uppkommer årligen, och till vem avfallet lämnas för vidare hantering. Det företag som transporterar avfall måste ha tillstånd eller ha gjort en anmälan till länsstyrelsen.

Det ska även tas fram ett transportdokument för varje borttransport av farligt avfall. Detta dokument ska innehålla vem som är avsändare, mottagare och transportör, samt avfallssort och mängd.

Alla anteckningar måste sparas i minst fem år.

Vid små mängder avfall som uppkommer i verksamheten, som inte klassas som farligt avfall, får ni på företaget själva transportera utan anmälan eller tillstånd. Gäller det farligt avfall måste en anmälan göras, även för små mängder.

Antecknings- och rapporteringsskyldighet

Alla verksamheter där det uppkommer eller hanteras farligt avfall måste föra anteckningar om det farliga avfallet, samt rapportera detta till avfallsregistret. Anteckningarna skickas in till Naturvårdsverkets avfallsregister. Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida.

Du ska anteckna och rapportera om du driver en verksamhet som:

  • Producerar farligt avfall
  • Transporterar farligt avfall
  • Samlar in farligt avfall och hanterar detta i en insamlingsverksamhet
  • Behandlar farligt avfall
  • Mäklar eller handlar med farligt avfall

Tillsyn

När miljö- och hälsoskyddsförvaltningen gör tillsynsbesök kontrollerar vi bland annat lagring, hantering och dokumentation av avfall och farligt avfall.

Publicerad den:

Senast Ändrad: