Nyttoparkerings­tillstånd

Om du är företagare och använder ett fordon som en rullande verkstad för reparations- och underhållsuppdrag vid en tillfällig arbetsplats, kan du ansöka om nyttoparkeringstillstånd. Parkeringstillståndet kan också sökas om du har tyngre handverktyg eller utrustning som kräver fordon.

Ansökan

Du ansöker om nyttoparkeringstillstånd genom kommunens självservicetjänst. Vid bilbyte kan du ansöka om att byta ditt nyttoparkerings­kort, till ett med ett annat registreringsnummer. Du som tillståndsinnehavare ska meddela alla förändringar till hamn- och gatuförvaltningen.

Regler för tillståndet

  • Parkering är bara tillåtet på kommunal parkeringsplats, i högst nio timmar i följd.
  • Tillståndet gäller inte på platser som är avsedda för vissa ändamål eller fordonsslag, till exempel vändplats, taxiplats, bussplats och parkeringsplats för rörelsehindrade. Tillståndet får inte heller användas på parkeringsplatser reglerade med 15 eller 30 minuter.
  • Tillståndet gäller för angivna fordon under ett år. Det kostar 3000 kronor inklusive moms, per registrerat fordon och år.
  • Du får registrera upp till fem fordon per organisationsnummer.
  • Nyttoparkeringskortet ska placeras på insidan av fordonets framruta, väl synligt utifrån.
  • Kort som förlorats ersätts inte.
  • Överträdelser medför parkeringsanmärkning.
  • Om tillståndet missbrukas kan det återkallas, utan återbetalningsskyldighet för kommunen. Sker detta kan inte framtida tillstånd beviljas.

Publicerad den:

Senast Ändrad: