Solarier

Du som bedriver kosmetiskt solarium för allmänheten måste anmäla din verksamhet till miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Anmälan ska skickas in till miljö- och hälsoskyddsnämnden senast sex veckor innan verksamheten startar. Utebliven eller sen anmälan kan leda till åtal.

Avgift

Miljö- och hälsoskyddsnämnden tar ut en avgift för handläggningen av anmälan av miljöfarlig verksamhet. Avgiften baseras på en taxa som fastställs av kommunfullmäktige och justeras varje år.

Ordningsregler och styrande dokument

Verksamhetsutövarens ansvar

Strålsäkerhetsmyndigheten har tagit fram ett regelverk för solariesalonger, med krav på dig som verksamhetsutövare. Regelverk för solariesalonger - Strålsäkerhetsmyndigheten (stralsakerhetsmyndigheten.se) Länk till annan webbplats.

  • Du som bedriver yrkesmässig verksamhet med kosmetiskt solarium ansvarar för att 18-årsåldergränsen följs. Du ska kunna visa hur ni kontrollerar att åldersgränsen följs.
  • Affischen ”Råd för att skydda din hälsa” Länk till annan webbplats. ska finnas vid varje solariebädd och i receptionen där betalning och bokning för solning sker. Affischen ska vara i minst A3-format och placeras synligt.
  • Texten ”Varning – ultraviolett strålning kan skada ögon och hud, läs bruksanvisningen, använd skyddsglasögon och tänk på att vissa mediciner och kosmetiska preparat kan orsaka överkänslighet” ska alltid finnas på solariet.
  • Ett exponeringsschema med information om lämplig soltid ska finnas bredvid varje solarium.

Om solarium

Strålskyddsmyndigheten avråder generellt från att sola solarium. 18-årsgränsen för att sola i kosmetiskt solarium gäller sedan 1 september 2018.

Publicerad den:

Senast Ändrad: