Upphandling och inköp

Varje år köper Varbergs kommun varor, tjänster och entreprenader för över 2 miljarder kronor. I alla upphandlingar strävar vi efter att hitta det bästa förhållandet mellan pris och kvalitet.