Upphandlingar och avtal

För att bli leverantör till Varbergs kommun lämnar du in ett anbud på en upphandling. Alla företag och organisationer är välkomna att lämna anbud på våra annonserade upphandlingar. Den aktör som bäst möter kraven i upphandlingen blir tilldelad kontrakt.