Brandfarlig vara

För att få hantera brandfarliga och explosiva varor behöver du uppfylla vissa krav och få ett tillstånd.

Beroende på hur din hantering av explosiva och brandfarliga varor ser ut kan du behöva olika typer av tillstånd. I Varberg är det Räddningstjänsten som hanterar både handläggning och tillsyn.

Brandfarliga och explosiva varor | Räddningstjänsten Väst (rvast.se) Länk till annan webbplats.

Publicerad den:

Senast Ändrad: