Badanläggningar

Det är miljö- och hälsoskyddsförvaltningen som ser över Varbergs kommuns badanläggningar, bassänger, pooler, floatingtankar och liknande, där det företag eller föreningar erbjuder bad för allmänheten.

Anmälan bassängbad

Om du erbjuder bassängbad för allmänheten behöver du skicka in en anmälan vid start eller ombyggnad. Anmälan ska innehålla allmänna uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar. Utifrån anmälan bedömer miljö- och hälsoskyddsnämnden verksamheten och din föreslagna lokal.

Anmälan görs via en blankett och som ska skickas in till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen senast sex veckor innan ni börjar använda lokalen.

Avgift

Vi tar ut en avgift för handläggningen av din anmälan. Avgiften baseras på en taxa fastställd av kommunfullmäktige och justeras varje år.

Utebliven anmälan

Om din verksamhet har anmälningsplikt och du inte har skickat in en anmälan innan lokalen tas i bruk kommer du att behöva betala in en miljösanktionsavgift.

Egenkontroll

Du som driver en badbassäng ska ha goda kunskaper om vilka risker som finns i verksamheten, för att kunna motverka dessa och förebygga skador på besökare. Alla typer av badverksamheter måste kontrolleras regelbundet för att minska riskerna för de som badar.

Bassängbad är en så kallad anmälningspliktig verksamhet och måste därför genomföra egenkontroll. Det innebär att ni löpande ska planera och göra uppföljande kontroller av verksamheten. Vissa delar av egenkontrollen måste dokumenteras.

I Folkhälsomyndighetens allmänna råd om bassängbad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om vad egenkontrollen ska innehålla, samt intervaller och parametrar för vattenanalyser.

Folkhälsomyndigheten har även tagit fram en vägledning om bassängbad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. med mer information om de vanligaste riskerna med bassängbad och hur man förebygger dem. I dokumentet kan du också läsa mer om egenkontrollprogram och provtagning.

Publicerad den:

Senast Ändrad: