Skolverksamhet

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen genomför tillsyn på alla skolor och förskolor i Varbergs kommun, för att se över miljö- och hälsoskyddsfrågor.

Innan uppstart eller förändringar av en skolverksamhet måste en anmälan skickar in till miljö- och hälsoskyddsnämnden. Anmälan ska vara skriftlig och innehålla allmänna uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar för att miljö- och hälsoskyddsnämnden ska kunna bedöma verksamheten och den föreslagna lokalen.

En anmälan till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen måste skickas in vid nystart, tillbyggnad eller ombyggnad av:

  • Förskola
  • Öppen förskola
  • Fritidshem
  • Grundskola
  • Gymnasieskola
  • Anpassad skola
  • Specialskola

Avgift

En avgift tas ut av kommunen, för handläggning av din anmälan. Avgiften bestäms utifrån en taxa som fastställs av kommunfullmäktige och justeras årligen.

Utebliven anmälan

Om en verksamhet tas i bruk innan anmälan har skickats in, eller om anmälan skickas in för sent, blir du som verksamhetsutövare skyldig att betala en miljösanktionsavgift.

Publicerad den:

Senast Ändrad: