Ventilationskontroll

Dåligt inomhusklimat kan orsaka hälsoproblem i bostäder och på arbetsplatser. Alla byggnader i Sverige ska därför, enligt lag, genomgå en funktionskontroll av ventilationssystemen. Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att detta blir gjort på rätt sätt.

Syftet med den obligatoriska ventilationskontrollen, OVK, är att förbättra vår inomhusmiljö och människors hälsa. I vissa fall kan problemen med inomhusmiljön bli så allvarliga att man pratar om ”sjuka hus”. OVK är reglerat i plan- och bygglagen.

Intervaller

En OVK ska genomföras med mellan tre och sex års mellanrum. Vilket intervall som gäller beror dels på vilket ventilationssystem som används, dels vilken typ av byggnad det handlar om. Kontrollen ska alltid genomföras av en behörig besiktningsman.

Om du har ett en- eller tvåfamiljshus räcker det att göra en OVK när huset är nybyggt eller när du har installerat ett nytt ventilationssystem.

Hur OVK går till

Det är alltid ägarens skyldighet att OVK sker inom rätt intervallet, och av en behörig besiktningsman. Besiktningsmannen för ett protokoll vid kontrollen som sedan skickas till byggnadens ägare och byggnadsnämnden. Byggnadsnämndens jobb är att registrera alla inlämnade kontroll och bevakar att förordningen om OVK följs. Efter genomförd kontroll utfärdar besiktningsmannen ett intyg om gjord OVK, som ska placeras på en synlig plats i byggnaden.

Mer information

På Boverkets hemsida kan du läsa mer om funktionskontroll av ventilationssystem. Där kan du läsa mer om vilka intervaller som gäller för olika sorters byggnader och ventilationssystem.

Tillsyn av OVK - PBL kunskapsbanken - Boverket Länk till annan webbplats.

Om du är fastighetsägare kan du läsa mer på Fastighetsägarnas sida om egenkontroll och om system för egenkontroll.

Egenkontroll för fastighetsägare - Fastighetsägarna (fastighetsagarna.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Kontakt

Har du några frågor kan du kontakta någon av våra byggnadsinspektörer på Stadsbyggnadskontoret, på bn@varberg.se.

Publicerad den:

Senast Ändrad: