Offentlig plats

Den offentliga platsen tillhör alla och kan användas för en mängd olika ändamål. För att använda offentlig plats för uteserveringar, evenemang, försäljning, varuexponering och byggnadsställningar krävs det tillstånd av polismyndigheten.

Med offentlig plats menas i huvudsak vägar, torg, parker och andra platser som redovisas som allmän plats i detaljplanerna.