Foodtruck och matvagn i Varberg

Här kan du läsa mer om hur du ansöker om att få sälja mat från en foodtruck, och vilka tillstånd som krävs.

Riktlinjer

För att bedriva foodtruckverksamhet i Varbergs finns det riktlinjer att följa. Läs mer i dokumenten nedan:

Riktlinje för foodtruck i Varbergs kommun Pdf, 354.8 kB.

Bilaga 1 Riktlinje ambulerande platser Pdf, 56.4 kB.

Bilaga 2 Riktlinje fasta platser Pdf, 188 kB.

Bilaga 3 Förhållningsregler foodtrucks Pdf, 215.5 kB.

Att bli aktör

1. Ansökan

Skicka in din intresseanmälan till Varbergs kommun. Du kan ansöka om följande perioder:

  • Ambulerande högsäsong: april till september
  • Ambulerande lågsäsong: oktober till mars
  • Ambulerande helår: april till mars

Du ansöker via vår e-tjänst, där du också kan läsa mer om vad som behöver skickas in. Ansökan för 2024 är stängd.

2. Urvalsprocess

Utifrån vissa kriterier görs ett urval av de intresseanmälningar som har skickats in till kommunen. Om du blir beviljad en plats kan du fortsätta med nästa steg, att registrera livsmedelsverksamhet.

3. Registrera livsmedelsverksamhet

Du behöver anmäla att du ska bedriva en livsmedelsverksamhet. Läs mer om hur du gör detta på sidan Driva livsmedelsverksamhet. Länk till annan webbplats.

4. Ansök om polistillstånd

Du som har tilldelats en plats kan göra en ansökan om tillstånd för markupplåtelse hos polisen. Polisen tar ut en avgift för att behandla din ansökan. Först när ansökningsavgiften är betald påbörjas handläggningen av ditt ärende. Ansök så tidigt du kan och var noggrann med att bifoga rätt information i din ansökan.

Offentlig plats, e-tjänst | Polismyndigheten Länk till annan webbplats.

Kringresande foodtrucks kan hänvisa till platsguiden Länk till annan webbplats. i sin ansökan till polisen angående vilka platser de ska använda.

5. Bokning av plats

Du bokar din plats i vårt bokningssystem. Länk till annan webbplats. Du kan bara logga in om du har ett godkänt polistillstånd.

El för foodtrucks

Varbergs kommun tillhandahåller inte el på platserna, förutom i Brunnsparken. Här kan du läsa mer om el för foodtruck. Pdf, 173.3 kB.

Avgift

En avgift för foodtrucks tas ut enligt en bestämd taxa. Du betalar en avgift för hela den sökta perioden, även om inte hela nyttjas. Här kan du läsa mer om taxa för upplåtelse av offentlig plats. Pdf, 4.5 MB.

Kontakt

Om du har frågor om foodtrucks kan du kontakta hamn- och gatuförvaltningen på foodtruck@varberg.se.

Publicerad den:

Senast Ändrad: