Sök

Driva livsmedelsverksamhet

Anläggning där livsmedelsverksamhet ska bedrivas måste registreras hos miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

Även om du inte har någon fast anläggning (till exempel sälja livsmedel från en matvagn) behöver du registrera din verksamhet.

Anmälan av animalieanläggningar så som till exempel fiskeanläggningar eller produktionsanläggningar för köttprodukter ska göras till Livsmedelsverket.

Läs mer på Livsmedelsverkets sida för registering av företag Länk till annan webbplats..

Anmäla livsmedelsverksamhet

För att göra en anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet ska en ifylld blankett för Anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. skickas/lämnas till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Förvaltningen kan begära kompletterande uppgifter i efterhand om det skulle behövas. En avgift tas ut för handläggningen av anmälan av livsmedelsverksamhet enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige som justeras årligen.

Verksamheten får påbörjas tidigast två veckor efter att anmälan om registrering inkommit till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Ingen slutbesiktning behövs. Vi gör sedan en kontroll när verksamheten är igång och bedömer om ni uppfyller alla relevanta krav i lagstiftningen. Därefter kommer vi regelbundet besöka er verksamhet för kontroll. Vid eventuella brister kommer lämpliga åtgärder vidtas. En årlig avgift kommer att tas ut för den löpande tillsynen, se avgifter för livsmedelskontroll.

Ta över en befintlig verksamhet

När du tar över en befintlig verksamhet gäller inte den gamla registreringen eller det gamla godkännandet längre. Du som tar över en verksamhet måste därför registrera dig hos miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

Samma regler gäller vid övertagande som för en ny anläggning.

Ändra befintlig anläggning

Om du har en registrerad livsmedelsverksamhet och vill göra betydande ändringar är du skyldig att meddela detta till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

Straffavgifter

Sedan den 1 januari 2019 gäller nya regler för livsmedelsverksamheter. Nu riskerar du som inte registrerar din verksamhet i tid en sanktionsavgift. Anmälan om registrering ska inkommit till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen två veckor innan verksamheten startar. Läs mer om sanktionsavgiften på Livsmedelsverkets hemsida. Länk till annan webbplats.

Upphörd verksamhet

Tänk på att anmäla till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen att verksamheten upphör. Anmälan ska vara skriftlig och innehålla företagets namn, organisationsnummer, verksamhetens namn samt vilket datum verksamheten kommer att upphöra.

Tänk också på att om du inte anmäler att din verksamhet har upphört finns risk att du kommer debiteras årsavgift för kommande år.

Hantering av livsmedel vid tillfälliga evenemang

Livsmedelsverksamheter ska vara registrerade för sin livsmedelshantering, även vid tillfälliga evenemang. Är en mobil verksamhet registrerad i en kommun, gäller denna registrering i samtliga kommuner.

ikon

Kontakta oss

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

mhn@varberg.se

Varberg Direkt:

0340-880 00

Självservice & blanketter