Förbränningsanläggningar

Alla medelstora förbränningsanläggningar har ett antal regler att följa. De har registreringsplikt, är skyldiga att mäta sina utsläpp och se till så att begränsningsvärdet för utsläpp följs.

En medelstor förbränningsanläggning är en förläggning där anläggningseffekten är mellan 1 och 50 megawatt.

Registrering av anläggningar

Enligt Förordningen (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ska medelstora förbränningsanläggningar registreras hos tillsynsmyndigheten. Du som har en medelstor förbränningsanläggning ska skicka in information om anläggningen för registrering i enlighet med förordningen.

För vissa anläggningar finns det krav på att analysera rökgasen, eftersom det finns begränsningsvärden för utsläpp av svaveldioxid, kväveoxid och stoft.

  • Nya anläggningar omfattas av förordningen omedelbart. En ny anläggning får inte tas i drift utan att vara registrerad.
  • Anläggningar som tagits i bruk före 19 december 2018 och har en högre anläggningseffekt än 5 megawatt, måste vara registrerad senaste 1 januari 2024.
  • Anläggningar som tagits i bruk före 19 december 2018 och har en lägre anläggningseffekt än 5 megawatt, måste vara registrerad senast 1 januari 2029.

Du gör registreringen via e-post till mhn@varberg.se.

Medelstora förbränningsanläggningar i Varbergs kommun

  • Varberg Energi AB, Värmeverket Flisan, Varberg
  • Varberg Energi AB, Reservcentral, Varberg

Senast publicerad: