Buller

Det finns regler och bestämmelser kring hur mycket olika verksamheter får störa. Du som verksamhetsutövare är ansvarig för att begränsa buller för att grannar och kringboende inte ska störas eller utsättas för skadliga ljudnivåer.

Bullermätningar

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen kan kräva att en bullermätning eller bullerberäkning ska göras, om de misstänker störning från en verksamhet.

Det är du som verksamhetsutövare som ska visa att din verksamhets ljudnivå inte överskrider de framtagna gränsvärdena för buller.

Gränsvärden

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om höga ljudnivåer. Länk till annan webbplats.

Naturvårdsverkets vägledningar

Vägledningar om buller (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats.

Publicerad den:

Senast Ändrad: