Djurhållning och lantbruk

Du som har ett lantbruk måste veta vilka regler som gäller kring djurhållning, gödselspridning, kemikaliehantering och spridning av bekämpningsmedel för att din verksamhet inte ska ha en negativ påverkan på miljön.