Uteserveringar

I Varbergs stadskärna finns det riktlinjer för hur en uteservering ska utformas och placeras på allmän platsmark.

Riktlinjerna gäller för området inom Västra Vallgatan, Magasinsgatan, Östra Vallgatan och Södra Vallgatan.

Om du har frågor kring att sätta upp en uteservering utanför din verksamhet kan du kontakta kommunen via offentligplats@varberg.se.

Publicerad den:

Senast Ändrad: