Varuexponering, affischering

Om du vill använda kommunens mark för varuexponering och utsmyckning behöver du ett tillstånd.

Varuexponering

Om du vill placera något utanför din verksamhetslokal som varuexponering, skyltning eller utsmyckning, behöver du först veta vad som förväntas av dig. Du som använder den offentliga platsen, har varbergarnas gemensamma vardagsrum till låns. Användandet regleras av ordningslagen. Du behöver:

Affischering vid evenemang

I centrala Varberg finns särskilda platser för tillfällig affischering vid evenemang. Affischering får göras tidigast två veckor före evenemanget och ska plockas bort dagen efter evenemangets slut. Det finns totalt sex platser att använda. Användandet regleras av ordningslagen. Du behöver:

Publicerad den:

Senast Ändrad: