Öppna geodata

Öppna geodata är digital kartinformation som görs tillgänglig i öppna format. Datan kan användas och delas fritt för valfritt ändamål.

Genom att digitalisera, strukturera, och göra kartinformation lättåtkomlig kan öppna geodata bidra till en bred samhällsnytta. Arbetet att identifiera och publicera kommunala geodata som öppna data pågår löpande.

Ladda ner geodata

Du kan se kommunens öppna geodata via karttjänsten Varbergskartan, välj kartrubriken "Öppna geodata": Varbergskartan Länk till annan webbplats.

En beskrivning av tillgängliga datamängder finns att läsa på dataportal.se. Via dataportalen kan du även ladda hem öppna geodata från Varbergs kommun.

Sveriges dataportal - Varbergs kommun Länk till annan webbplats.

Publicerad den:

Senast Ändrad: