Funktionsstöd, kvalitet och utveckling

Varbergs kommun genomför regelbundet olika kvalitetsuppföljningar i de verksamheter som bedrivs inom ramen för socialnämndens ansvar. Även Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och regioner (SKR) genomför uppföljningar.

Information

Socialnämnden