Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för omsorg om äldre- och funktionshindrade samt stöd, rådgivning och andra insatser till barn, ungdomar och vuxna.