Servicenämnden

Servicenämnden är en av kommunens tolv nämnder och har ansvar för bland annat kosthållning, lokalvård, IT, telefoni, Varberg direkt, bemanning och drift och underhåll av kommunens fastigheter.