Kommundirektör

Carl Bartler är Varbergs kommundirektör. Det innebär att han är kommunens högsta tjänsteman, med det övergripande ansvaret för att leda de kommungemensamma processerna.

Kommundirektören har samtidigt ett särskilt ansvar för kommunens övergripande utvecklingsarbete i riktning mot den vision och de mål som har fastställts av kommunfullmäktige. 

Det är också kommundirektörens uppgift att stödja kommunstyrelsen i uppdraget att leda och samordna kommunens förvaltningar och bolag.

Kommundirektören är även förvaltningschef för kommunstyrelsens förvaltning och verkställande direktör för Varbergs Stadshus AB.

Publicerad den:

Senast Ändrad: