Förvaltningar

Förvaltningarna utför det arbete som nämnderna har beslutat om. I Varbergs kommun finns det tio förvaltningar som organiserar cirka 5 000 medarbetare.