Överförmyndarförvaltningen

Överförmyndarförvaltningens främsta uppgift är att granska gode män och förvaltare, men även förmyndare. Förvaltningen ska även rekrytera gode män och förvaltare, se till att de får utbildning samt ge dem stöd och service i sitt uppdrag.

I varje kommun ska det finnas en överförmyndarfunktion som har till uppgift att sköta tillsynen över gode män, förvaltare och förmyndare. I Varberg, Falkenberg och Marks kommuner har politikerna beslutat att verksamheten ska vara gemensam och överförmyndarfunktionen består idag av en politiskt tillsatt gemensam nämnd och en förvaltning med tjänstemän. Verksamheten har huvudkontor i Varberg och filialkontor i Falkenberg och Mark.

Överförmyndarförvaltningen har 12 medarbetare.

Om gode män, förvaltare och förmyndare

Gemensamt för gode män och förvaltare är att de företräder personer som helt eller delvis saknar förmåga att själv tillvarata sina intressen eller föra sin talan. Exempel på uppgifter som en god man eller förvaltare kan hjälpa till med är att betala räkningar, öppna post eller att ha kontakt med exempelvis Försäkringskassan eller andra myndigheter.

Tillsynen över förmyndare gäller den ekonomiska förvaltningen av barns pengar eller andra tillgångar om dessa är stora eller om förmyndaren missköter sitt barns ekonomi.

Ansvarsområden

Överförmyndarförvaltningen ansvarar för att utöva tillsyn över gode män och förvaltare, men även över förmyndare. Förvaltningen ska även rekrytera gode män och förvaltare, se till att de får utbildning samt ge dem stöd och service i sitt uppdrag.

Granskningen ska se till att personer som har en god man eller förvaltare får sina rättigheter bevakade och får sina personliga behov tillgodosedda samt får hjälp med sin ekonomi.

Politisk styrning

Överförmyndarförvaltningen styrs av överförmyndarnämnden.

Kontakt

Överförmyndare i väst

Postadress: Överförmyndare i väst, 432 80 Varberg

0340- 880 00 (växel), telefontid måndag-onsdag kl 10-12, torsdag kl 13-15.
ofm@varberg.se

Besöksadress Varberg: Engelbrektsgatan 15, måndag-onsdag kl 10-12, torsdag kl 13-15, fredag kl 10-12.

Besöksadress Falkenberg: Holgersgatan 22, tisdagar kl 10-16, lunchstängt kl 12.30-13.30.

Besöksadress Marks kommun: Boråsvägen 40, Kinna, onsdagar kl 10-16, lunchstängt kl 12-13.

Publicerad den:

Senast Ändrad: