Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning har i uppdrag att leda, samordna och utveckla hela kommunen.

Kommunstyrelsens förvaltning består av sex avdelningar och har cirka 160 medarbetare. Kommunstyrelsens förvaltning ska leda och samordna kommunens angelägenheter och bevakar frågor som kan påverka kommunens utveckling
och ekonomiska ställning.

Ansvarsområden

Kommunstyrelsens förvaltning ansvarar bland annat för:

  • ekonomistyrning och uppföljning av mål
  • beredning av politiska ärenden, nämndsadministration och arkiv
  • övergripande samordning och samhällsplanering
  • kommunikations-, näringslivs och personalfrågor
  • att äga och styra kommunens bolag.

Politisk styrning

Kommunstyrelsens förvaltning styrs av kommunstyrelsen.

Kommundirektör

Carl Bartler, carl.bartler@varberg.se

Ekonomidirektör

Jens Otterdahl Holm, jens.otterdahl.holm@varberg.se

Personaldirektör

Björn Linder, bjorn.linder@varberg.se

Näringslivsdirektör

Martin Andersson, martin.andersson@varberg.se

Samhällsutvecklingsdirektör

Josefin Selander, josefin.selander@varberg.se

Kanslichef

Josefin Winnfors, josefin.winnfors@varberg.se

Stabs- och kommunikationschef

Eva Sondelius Rhodin, eva.sondelius.rhodin@varberg.se

Publicerad den:

Senast Ändrad: