Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen utövar tillsyn inom områden som berör livsmedel, hälsa och miljö. Det innebär att förvaltningen bevakar att kommunen, företag och enskilda följer de lagar och riktlinjer som riksdagen, landets statliga verk och EU har bestämt.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har ca 30 medarbetare och är organiserad i livsmedelsenheten, miljöbalksenheten samt avdelningen för ledning och verksamhetsstöd.

Ansvarsområden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen ansvarar bland annat för:

  • Tillsyn av alla typer av livsmedelsverksamheter och de kommunala vattenverken med målsättningen att mat och dryck inte ska vara farlig för hälsan.
  • Att kontrollera att miljölagstiftningen följs. Verksamheten har tillsyn över bland annat miljöfarliga verksamheter, lantbruk, inomhusmiljöer i bostäder samt hygieniska och offentliga verksamheter. Även privatpersoners verksamheter omfattas ofta av miljölagstiftningen.
  • Handläggning av miljörelaterade synpunkter, frågor och klagomål från allmänheten.
  • Rådgivning inom förvaltningens ansvarsområden.

På miljö- och hälsoskyddsförvaltningen tillämpas olika sätt för att delge beslut, beroende på situation och vilken typ av beslut det handlar om.

För de flesta besluten använder miljö- och hälsoskyddsförvaltningen förenklad delgivning via post. Det innebär att beslutet skickas till er utan mottagningsbevis eller delgivningskvitto. För att försäkra oss om att beslutet kommit fram skickas i stället ett kontrollmeddelande närmast följande arbetsdag efter att beslutet skickades, för att informera er om att ett beslut har skickats. Om ni inte fått något beslut måste ni höra av er till oss. Två veckor efter att beslutet skickades räknas ni automatiskt som delgivna och har då tre veckor på er att skicka in en eventuell överklagan.

Om ni väntar på beslut från oss behöver ni alltså gå igenom er post minst varannan vecka för att inte riskera att missa några tidsfrister. Om ni är förhindrade att göra det bör ni meddela förvaltningen, så att delgivningen kan ske på annat sätt.

För en del beslut tillämpar vi delgivning via mejl, där vi kommer att kräva in ett svar från er där ni bekräftar att ni mottagit beslutet. När ni gjort det räknas ni som delgivna.

I vissa speciella fall skickar vi beslutet som rekommenderat brev, då måste ni gå till postens utlämningsställe för att hämta ert beslut. Tillsammans med beslutet skickas också ett mottagningsbevis, som ska skrivas under och sedan skickas tillbaka till förvaltningen. Därefter räknas ni som delgivna.

Vissa positiva beslut skickas direkt utan delgivning, för att underlätta för både er och förvaltningen samt för att och minska kostnaden.

Har ni frågor kring delgivning kan ni kontakta oss på miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

Politisk styrning

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen styrs av miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Ledning

Förvaltningschef: Anders Bergh
Telefon: 0340-88 000 (via kontaktcenter)
E-post: anders.bergh@varberg.se

Kontakt

Telefon: 0340-88 000 (via kontaktcenter)
E-post: mhn@varberg.se
Postadress: Varbergs kommun, 432 80 Varberg
Besöksadress: Drottninggatan 17

Publicerad den:

Senast Ändrad: