Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen ansvarar för studier på gymnasial nivå och vuxennivå, arbetsbefrämjande åtgärder och integrationsfrågor.

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har ca 350 medarbetare och är organiserad i avdelningarna; gymnasiet, Campus Varberg och VIA (vuxen­utbildningen, integrationsenheten och arbetsmarknadsenheten). Därtill finns ett centralt kansli.

Ansvarsområden

Inom förvaltningens uppdrag finns bland annat:

  • Den kommunala gymnasieskolan
  • Yrkeshögskoleutbildningar och högskoleutbildningar
  • Vuxenutbildning
  • Alexandersoninstitutet, som arbetar med att samordna och tillvarata utvecklingsbehov kopplade till det regionala näringslivet
  • Integrationsfrämjande insatser
  • Stöd till personer som har svårt att få en anställning
  • Att erbjuda insatser till ungdomar under 20 år som inte studerar i gymnasieskolan eller genomför motsvarande utbildning

Politisk styrning

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen styrs av utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

Ledning

Förvaltningschef: Tobias Ramstedt

Telefon: 0340-88 000 (via kontaktcenter)

E-post: tobias.ramstedt@varberg.se

Kontakt

Telefon: 0340-88 000 (via kontaktcenter)

E-post: uan@varberg.se

Postadress: Varbergs kommun, 432 80 Varberg

Besöksadress: Borgmästaregatan 20

Publicerad den:

Senast Ändrad: