Serviceförvaltningen

Serviceförvaltningen ansvarar för service och tjänster inom fastighetsdrift- och underhåll, kost och städ, bemanning samt IT och telefoni. Här finns också kommuninvånarnas väg in till kommunen via kontaktcentret Varberg direkt.

Serviceförvaltningen har närmare 500 anställda plus cirka 400 timanställda och är organiserad i fyra avdelningar; bemanning, fastighet, IT samt kost och städ.

Ansvarsområden

Serviceförvaltningen ansvarar bland annat för:

  • Matlagning till kommunens skolor, förskolor och vård- och omsorgsboenden samt seniorrestauranger.
  • Lokalvård på skolor, förskolor, idrottshallar och förvaltningskontor.
  • Kommunens nätverk och datakommunikation samt förvaltning och drift av centrala IT-system.
  • Vikarier till förskole- och grundskoleförvaltingen, socialförvaltningen samt serviceförvaltningen.
  • Kommunens kontaktcenter Varberg direkt.
  • Fastighetsförvaltning, byggprojekt och drift och underhåll av kommunens fastigheter och utemiljöer.
  • Hantering av kommunens fordonsflotta.

Politisk styrning

Serviceförvaltningen styrs av servicenämnden.

Ledning

Förvaltningschef: John Nilsson

Telefon: 0340-88 000 (via kontaktcenter)

E-post: john.nilsson@varberg.se

Kontakt

Telefon: 0340-88 000 (via kontaktcenter)

E-post: svn@varberg.se

Postadress: Varbergs kommun, 432 80 Varberg

Besöksadress: Norra Vallgatan 14

Publicerad den:

Senast Ändrad: