Lokala säkerhetsnämnden vid Ringhals kärnkraftverk

Enligt svensk lag ska allmänheten ha insyn i det kärntekniska säkerhets- och strålskyddsarbetet. Därför finns det en lokal säkerhetsnämnd i varje kärnkraftkommun. I Varbergs kommun inrättades lokala säkerhetsnämnden vid Ringhals kärnkraftverk år 1981. Nämnden är en statlig myndighet, som får ett årligt statligt bidrag till verksamheten.

Nämndens uppdrag

  • Inhämta information om det kärntekniska säkerhets- och strålskyddsarbete som har utförts eller planeras vid berörd kärnteknisk anläggning.
  • Inhämta information om planeringen av beredskapen mot kärnenergiolyckor vid anläggningen
  • Svara för information till allmänheten, myndigheter och institutioner på det lokala planet om säkerhets- och strålskyddsfrågor.

Genom sin insyn utgör nämnden en förbindelselänk mellan allmänhet, Ringhals, myndigheter med flera. När nämnden tar initiativ till informationsinsatser sker genomförandet i samverkan med de partner som har huvudansvaret för den uppkomna frågan. Det kan exempelvis vara Ringhals, Länsstyrelsen eller statliga myndigheter.

Tre kommuner deltar

Nämndens ledamöter representerar de tre kommunerna i närområdet av Ringhals; Varberg, Kungsbacka och Mark. Nämnden består av nio ledamöter och sammanträder normalt cirka fyra gånger per år. Vid varje sammanträde lämnar företrädare för Ringhals aktuell information om verksamheten vid kärnkraftanläggningen, säkerhetsarbetet och annan närliggande information som kan vara av värde för nämnden. Statliga myndigheter och länsstyrelsen medverkar regelbundet.

Ledamöter och ersättare mandatperioden 2023-2026

  • Ordförande, Ann-Charlotte Stenkil (M)
  • Vice ordförande, Jeanette Qvist (S)

I förtroendemannaregistret kan du se vilka politiker som sitter i lokala säkerhetsnämnden vid Ringhals kärnkraftverk Länk till annan webbplats..

Kontakt

Publicerad den:

Senast Ändrad: