Bolag och kommunalförbund

I Varbergs kommun finns sju bolag och ett kommunalförbund. Bolagen leds av politiskt sammansatta styrelser som har ansvar för bolagens verksamheter och att kommunfullmäktiges beslut genomförs. Bolagen ansvarar för olika ämnesområden som är viktiga för Varbergs kommun såsom till exempel bostäder, energi- och avfallsfrågor. Varje styrelse och direktion har ansvar för bolagens och förbundets verksamheter och består av politiker som utses av kommunfullmäktige.