Varbergs Stadshus AB

Varbergs Stadshus AB är ett moderbolag till kommunens hel- och delägda dotterbolag, som är Arena Varberg, Hallands Hamnar AB, Varberg Energi AB, Varbergs Bostads AB, Varbergs Fastighets AB och VIVAB.

Moderbolaget har ingen egen verksamhet utan fungerar endast som ägare till dotterbolagen i syfte att leda, samordna och effektivisera den verksamhet som bedrivs genom dem.

Bolaget ska ge kommunfullmäktige möjlighet att yttra sig före varje beslut som är av större vikt eller av principiell betydelse. Varbergs Stadshus AB ansvarar för den övergripande utvecklingen och styrningen samt uppföljning av ekonomi och finanser.

Bolagsstyrelse

  • Ordförande, Ann-Charlotte Stenkil (M)
  • Förste vice ordförande 2, Tobias Carlsson (L)
  • Andre vice ordförande, Jeanette Qvist (S)
  • Ledamot, Andreas Havasi (SD)
  • Ledamot, Kent Norberg (S)
  • Ersättare, Hanna Netterberg (M)
  • Ersättare, Hanna Götz (SD)
  • Ersättare, Morgan Börjesson (KD)
  • Ersättare, Jenny Bolgert (S)
  • Ersättare, Marie Lindén (V)

Kallelser och protokoll

Publicerad den:

Senast Ändrad: