Varberg Energi AB

Varberg Energi ser bland annat till att det finns gatubelysning, bredband och energiförsörjning i kommunen. Bolaget ansvarar även för kommunens ladd-infrastruktur.

Ansvarsområden

Varberg Energi AB ansvarar för följande delar av den kommunala servicen:

  • el
  • fjärrvärme
  • gas
  • bredband, internettjänster
  • gatubelysning.

Ägarskap

Varberg Energi AB ägs av Varbergs kommun genom Varbergs Stadshus AB.
Koncernen består av moderbolaget Varberg Energi AB med verksamheterna elnät, gasnät, fjärrvärme, entreprenad, IT, Inforgi och belysning, samt det helägda dotterbolaget Varberg Energimarknad AB. Dotterbolagets verksamheter är elhandel, gashandel samt elproduktion.

Styrelse

Kommunfullmäktige utser ledamötena i Varbergs energis styrelse. Hela styrelsen presenteras på Varberg energis webbplats: Företagsledning och styrelse | Varberg Energi Länk till annan webbplats.

 

Publicerad den:

Senast Ändrad: