Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunens ekonomi och utveckling. Kommunstyrelsen ser också till att kommunfullmäktiges beslut genomförs, följs upp och utvärderas.