Kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott, protokoll och kallelser

Här hittar du aktuell kallelse och protokoll från kommunstyrelsens sammanträden samt från kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsens personalutskott.

Protokoll

Kommunstyrelsens protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll

Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll

Kallelser

I kallelsen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet. I protokollet kan du läsa hur kommunstyrelsen har beslutat i de olika ärendena. Protokollet läggs ut när det är justerat.

Kallelse med handlingar till kommunstyrelsen

Kallelse med handlingar till kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdagar

Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2024

Datum

Tid

30 januari

13:30

27 februari

13:30

26 mars

13:30

30 april

13:30

28 maj

13:30

25 juni

13:30

27 augusti

13:30

24 september

13:30

22 oktober

13:30

26 november

13:30

17 december

13:30

Publicerad den:

Senast Ändrad: