Byggnadsnämndens protokoll och kallelser

Här hittar du aktuell kallelse till byggnadsnämndens sammanträden.

I kallelsen ser du delvis vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet. En stor del av innehållet i byggnadsnämndens protokoll omfattar personuppgifter och kan inte publiceras digitalt på grund av gällande dataskyddsförordning (GDPR). Om du vill veta hur byggnadsnämnden har beslutat i olika ärenden är du välkommen att kontakta stadsbyggnadskontoret via Varberg direkt på telefon 0340-880 00 eller på varbergdirekt@varberg.se. Du kan också besöka oss på Norra Vallgatan 14. Ange vilket beslut (fastighetsbeteckning eller diarienummer) du önskar information om så kan vi skicka handlingarna till dig via e-post eller brev.

Om du vill ta del av ett komplett protokoll skriver vi gärna ut en papperskopia som kan hämtas på Varberg direkt, Norra Vallgatan 14 eller skickas till dig med post. Vi tar ut en mindre avgift för att täcka utskrifts- och portokostnader.

Kallelse

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Byggnadsnämndens kallelse 20240620.pdf Pdf, 557.7 kB. 557.7 kB 2024-06-13 12.57

Sammanträdesdagar

Byggnadsnämndens sammanträdesdagar 2024

Datum

Tid

25 januari

08:30

22 februari

08:30

21 mars

08:30

18 april

08:30

16 maj

08:30

20 juni

08:30

29 augusti

08:30

26 september

08:30

24 oktober

08:30

21 november

08:30

12 december

08:30

Kontakt
Byggnadsnämnden
Besöksadress: Norra Vallgatan 14

Publicerad den:

Senast Ändrad: