Förskole- och grundskolenämndens protokoll och kallelser

Här hittar du aktuell kallelse med handlingar till och protokoll från förskole- och grundskolenämndens sammanträden.

I kallelsen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet. I protokollet kan du läsa hur förskole- och grundskolenämnden beslutat i de olika ärendena. Protokollet läggs ut så snart det är justerat.

Kallelse med handlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förskole- och grundskolenämndens kallelse 15 maj - varberg.se.pdf Pdf, 11.2 MB. 11.2 MB 2024-05-15 08.06

Protokoll

Sammanträdesdagar

Förskole- och grundskolenämndens sammanträdesdagar 2024

Datum

Tid

31 januari

13:00

28 februari

13:00

10 april

13:00

15 maj

13:00

12 juni

08:30

28 augusti

13:00

9 oktober

13:00

13 november

13:00

18 december

13:00

Kontakt
Förskole- och grundskolenämnden
Besöksadress: Östra Långgatan 14

Publicerad den:

Senast Ändrad: