Socialnämndens protokoll och kallelser

Här hittar du aktuell kallelse till och protokoll från socialnämndens sammanträden.

I kallelsen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet. I protokollet kan du läsa hur socialnämnden beslutat i de olika ärendena. Protokollet läggs ut så snart det är justerat.

Kallelse

Protokoll

Sammanträdesdagar

Socialnämndens sammanträdesdagar 2024

Datum

Tid

25 januari

13:30

29 februari

13:30

28 mars

13:30

25 april

13:30

23 maj

08:30

20 juni

08:30

29 augusti

13:30

19 september

13:30

17 oktober

13:30

14 november

13:30

12 december

13:30

Kontakt
Socialnämnden
Besöksadress: Birger Svenssons väg 26

Publicerad den:

Senast Ändrad: