Sammanträdesdagar

Här kan du se vilka dagar som kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna sammanträder under 2024 i Varbergs kommun.

Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2024

Datum

Tid

16 januari

18:00

15 februari

18:00

19 mars

18:00

16 april

18:00

14 maj

18:00

18 juni

18:00

17 september

18:00

15 oktober

18:00

12 november

09:00

10 december

18:00

Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2024

Datum

Tid

30 januari

13:30

27 februari

13:30

26 mars

13:30

30 april

13:30

28 maj

13:30

25 juni

13:30

27 augusti

13:30

24 september

13:30

22 oktober

13:30

26 november

13:30

17 december

13:30

Byggnadsnämndens sammanträdesdagar 2024

Datum

Tid

25 januari

08:30

22 februari

08:30

21 mars

08:30

18 april

08:30

16 maj

08:30

20 juni

08:30

29 augusti

08:30

26 september

08:30

24 oktober

08:30

21 november

08:30

12 december

08:30

Förskole- och grundskolenämndens sammanträdesdagar 2024

Datum

Tid

31 januari

13:00

28 februari

13:00

10 april

13:00

15 maj

13:00

12 juni

08:30

28 augusti

13:00

9 oktober

13:00

13 november

13:00

18 december

13:00

Hamn- och gatunämndens sammanträdesdagar 2024

Datum

Tid

12 februari

09:00

18 mars

09:00

22 april

09:00

27 maj

09:00

24 juni

09:00

26 augusti

09:00

23 september

09:00

21 oktober

09:00

18 november

09:00

16 december

09:00

 

Kultur- och fritidsnämndends sammanträdesdagar 2024

Datum

Tid

13 februari

13:00

25 mars

13:00

27 maj

13:00

17 juni

13:00

27 augusti

13:00

1 oktober

13:00

11 november

13:00

9 december

13:00

Miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträdesdagar 2024

Datum

Tid

8 februari

13:30

28 mars

13:30

30 maj

13:30

27 juni

13:30

29 augusti

13:30

26 september

13:30

7 november

13:30

19 december

13:30

Servicenämndens sammanträdesdagar 2024

Datum

Tid

25 januari

13:30

16 februari

13:30

2 mars

13:30

21 mars

13:30

25 april

13:30

23 maj

13:30

19 juni

13:30

29 augusti

13:30

26 september

13:30

24 oktober

13:30

5 december

13:30

Socialnämndens sammanträdesdagar 2024

Datum

Tid

25 januari

13:30

29 februari

13:30

28 mars

13:30

25 april

13:30

23 maj

08:30

20 juni

08:30

29 augusti

13:30

19 september

13:30

17 oktober

13:30

14 november

13:30

12 december

13:30

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens sammanträdesdagar 2024

Datum

Tid

16 februari

08:30

25 mars

08:30

20 maj

08:30

17 juni

08:30

26 augusti

08:30

23 september

08:30

18 november

08:30

16 december

08:30

Överförmyndarnämndens sammanträdesdagar 2024

Datum

Tid

22 januari

14:00

19 februari

14:00

18 mars

14:00

25 april

14:00

20 maj

14:00

17 juni

14:00

26 augusti

14:00

23 september

14:00

21 oktober

14:00

25 november

14:00

16 december

14:00

Publicerad den:

Senast Ändrad: