Val och folkomröstningar

Vi har fyra allmänna val i Sverige. I kommunen handlar valet om att utse ledamöterna till kommunfullmäktige. För att ha rösträtt måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen. Det gäller vid alla val. Dessutom finns det särskilda regler för de olika valen.

Valet till riksdagen

Valet till riksdagen handlar om att utse de ledamöter som representerar oss medborgare där. Riksdagen, som består av 349 ledamöter, är den högsta beslutande församlingen i landet.

Valresultat - Riksdagen 2022, val.se Länk till annan webbplats.

Valet till Region Halland

Valet till fullmäktige i Region Halland handlar om att utse de ledamöter som representerar oss medborgare i Region Halland.

Valresultat - Hallands regionfullmäktige 2022, val.se Länk till annan webbplats.

Valet till kommunfullmäktige

Valet till kommunfullmäktige handlar om att utse de 61 ledamöter som representerar oss som bor i Varbergs kommun.

Valresultat - Varbergs kommunfullmäktige 2022, val.se Länk till annan webbplats.

Valet till Europaparlamentet

Sverige väljer parlamentariker, som ska representera vårt land. Tillsammans är det 27 medlemsländer i Europaparlamentet. De beslutar bland annat om EU:s budget och stiftar lagar.

Val till EU-parlamentet 2024

Valresultat - Europaparlementet 2019, val.se Länk till annan webbplats.

Ansvar för genomförande av valen

Valmyndigheten ansvarar för att planera och samordna val samt för folkomröstningar i Sverige. I varje kommun ansvarar valnämnden för valets genomförande. Valnämnden är lokal valmyndighet som utser röstmottagare, ser till att det finns vallokaler i kommunen och har hela ansvaret för förtidsröstningen vid allmänna val. Valnämnden svarar också för den preliminära räkningen av rösterna, dels på valkvällen, dels på onsdagen i veckan efter valdagen. Om en kommunal folkomröstning ska hållas är det valnämnden som ansvarar för att genomföra omröstningen.

Valnämnden

På valmyndighetens hemsida www.val.se Länk till annan webbplats.. kan du läsa mer om val och se valresultat från tidigare val.

Valkretsar och valdistrikt

Varbergs kommun är indelad i två valkretsar med totalt 41 valdistrikt.

Under 2021 genomfördes en översyn av kommunens valdistrikt vilket resulterade i att antal valdistrikt ökade från 36 till 41. Flera av valdistrikten fick ny dragning och nya namn.

Varbergs norra valkrets består av 20 valdistrikt och omfattar norra delen av Varbergs tätort samt församlingarna Kungsäter, Lindberg, Veddige, Värö och Stråvalla. Varbergs södra valkrets består av 21 valdistrikt och omfattar södra delen av Varbergs tätort samt församlingarna Träslöv, Himledalen, Sibbarp-Dagsås, Tvååker och Spannarp.

Publicerad den:

Senast Ändrad: