Valnämnden

Valnämnden ansvarar för val och sammanträder i princip endast när det är aktuellt med val eller folkomröstningar.