Krisledningsnämnden

I varje kommun ska det finnas en politiskt tillsatt nämnd för att fullgöra uppgifter under en kris/extraordinär händelse.