Förskole- och grundskolenämnden

Förskole- och grundskolenämnden ansvar för kommunens förskolor och grundskolor.