Förskole- och grundskolenämndens mål och ansvarsområden

Förskole- och grundskolenämnden ansvarar för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, anpassad skola och fritidshem.

Förskole- och grundskolenämndens mål

Förskole- och grundskolenämnden har för perioden 2024–2027 tre nämndsmål:

  • Utbildning för alla.
  • Motivation för lärande.
  • Ledarskap för förbättring.

Ansvarig förvaltning

Förskole- och grundskoleförvaltningen förbereder och genomför de beslut som förskole- och grundskolenämnden fattar.

Publicerad den:

Senast Ändrad: