Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt livsmedelsområdet.